Als verkeerskundige
Verkeerskunde is de kernactiviteit van Walraad Verkeersadvisering BV. Voor vakgenoten is Adriaan Walraad allereerst een intrinsiek gemotiveerde generalist, die een verhaal met enthousiasme en kennis kan overdragen.
Daarbij heeft hij specialismen ontwikkeld op verkeersveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en verkeersrecht.
Desgewenst kan Adriaan Walraad -als verkeerskundige generalist- ook andere specifieke specialismen in zijn netwerk activeren.
Walraad werkt ook in de vorm van detachering: om achterstallige dossiers of om een complete afdeling verkeer van een gemeente procesmatig op orde of organisatorisch op sterkte te krijgen.

Adriaan Walraad kan die kennis op verschillende manieren inzetten: projectmatig, in programma- en procesmanagement of tegen bestuurlijke achtergrond. Of tegen de achtergrond van organisatieontwikkeling, als meewerkend voorman. Samen met overheden of bedrijfsleven.
Adriaan Walraad kan bewonersavonden constructief maken op een prettige manier, maar hij kan -desgewenst- ook juist 'onzichtbaar voor de buitenwereld' functioneren.

Hij kan belangen inschatten en die ook relativeren als dat nodig is. Hij kan verschillende disciplines verbinden maar ook een helder oordeel vellen als dat nodig is.

Met een ruime staat van dienst en mooie successen heeft Adriaan
Walraad een groot netwerk opgebouwd: walraad heeft bijna 2000 connecties op linkedin.
Hij is voorzitter van het Intergemeentelijk VerkeersOverleg van het GNMI netwerk, publiceert regelmatig vakartikelen en goedgelezen blogs, verzorgt presentaties op symposia en is daarmee een bekende en gevestigde naam in de vakwereld.