Als verkeerskundige
Verkeerskunde is de kernactiviteit van Walraad Verkeersadvisering BV. Voor vakgenoten is Adriaan Walraad allereerst een intrinsiek gemotiveerde generalist, die een verhaal met enthousiasme en kennis kan overdragen. Omgevingsmanagement is in goede handen bij hem. Daarbij heeft hij specialismen ontwikkeld op verkeersveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en verkeersrecht. Desgewenst kan Adriaan Walraad -als verkeerskundige generalist- andere specifieke specialismen in zijn netwerk activeren.

Adriaan Walraad kan die kennis op verschillende manieren inzetten: projectmatig, in programma- en procesmanagement of tegen bestuurlijke achtergrond. Of tegen de achtergrond van organisatieontwikkeling, als meewerkend voorman. Samen met overheden of bedrijfsleven.
Adriaan Walraad kan bewonersavonden constructief maken op een prettige manier, maar hij kan -desgewenst- ook juist 'onzichtbaar voor de buitenwereld' functioneren.

Hij kan belangen inschatten en relativeren als dat nodig is. Hij kan verschillende disciplines verbinden maar ook een helder oordeel vellen als dat nodig is.

Met een ruime staat van dienst en mooie successen heeft Adriaan
Walraad een groot netwerk opgebouwd: walraad heeft ruim 1500 connecties op linkedin. Hij is voorzitter van het Intergemeentelijk VerkeersOverleg van het GNMI netwerk, publiceert regelmatig vakartikelen en blogs, verzorgt presentaties op symposia en is daarmee een bekende en gevestigde naam in de vakwereld.