Als netwerkorganisatie
Walraad Verkeersadvisering BV is geen groot adviesbureau.
Organisatorisch heeft Walraad Verkeersadvisering -bijna 25 jaar geleden!- gekozen om als een netwerkorganisatie te functioneren. Afhankelijk van de vraagstelling c.q. opdracht wordt een samenwerking met de opdrachtgever en met derden aangegaan. Geen vacatures dus.
In een netwerkorganisatie werk je zelden of nooit echt alleen en tegelijk blijf je lichtvoetig in het functioneren: snel, flexibel en desgewenst onzichtbaar.
Het profiel van Walraad Verkeersadvisering: gedegen vakkennis in combinatie met enthousiasme, inspiratie en creativiteit. Met de mouwen opgestroopt.

Adriaan Walraad speelt de centrale rol in Walraad Verkeersadvisering. Als generalist voelt Adriaan Walraad zich thuis op het raakvlak van verkeerskunde, verkeersplanologie en verwante kennisvelden (zoals bedrijfskunde, recht, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling)… soms om partijen bij elkaar te brengen... en soms om een helder oordeel te vellen… maar altijd met de mens als de maat der dingen.

Het vergt een zekere gedrevenheid om je als generalist te ontwikkelen. Inzet om te waardevol te zijn voor uiteenlopende organisaties. Passie voor het vak om een inspirerende gesprekspartner te zijn voor mensen met verschillende rollen in je netwerk. Gedrevenheid om kennis en ervaring op hun waarde in te kunnen schatten en om kansen voor innovatie te zien. En ook de behoefte om analytisch scherp te blijven (of om ronduit kritisch te zijn, wanneer dat nodig is).
Tot slot vergt het vaardigheid en enthousiasme om al die kennis vervolgens hanteerbaar te maken en te delen met anderen.