Als coach of docent met kennis van verkeer
Walraad weet te inspireren en is sterk in kennis overdragen. Dat blijkt uit zijn track record:
- vanuit 7 jaar leservaring bij de NHTV heeft hij voor Windesheim Flevoland de HBO Opleiding mobiliteit 'van scratch' ontwikkeld, vanuit zijn eigen visie. Het resultaat is een geaccrediteerde opleiding, die jaar op jaar het kwaliteitszegel topopleiding, een topnotering bij Elseviers en de hoge studentwaardering krijgt. Hij is daar ongeveer 10 jaar vakdocent.
- Met ruime ervaring met coaching van verwante disciplines, zoals bestuurders, stedenbouwers, landschapsarchitecten en juristen. Door de eindgebruiker (een bedrijf, burger of andere belanghebbende) daadwerkelijk centraal te stellen, vindt hij makkelijk een gemeenschappelijke taal.
- Voor vakgenoten verzorgde hij hooggewaardeerde trainingen voor ongevalsanalyse-software. Voor StAB verzorgt hij training over verkeer. En voor CROW heeft hij jarenlang de cursus verkeersveiligheid verzorgd, alles met mooie waarderingen.
- Hij levert bijdragen aan landelijke congressen, leidt avonden, schrijft publicaties in vakliteratuur en blogs op 'verkeer in beeld' als expert. Als deskundige beantwoordt hij vragen voor Verkeerskunde in de rubriek 'vraag en antwoord'.
Adriaan Walraad put daarbij uit een schat aan kennis ervaring. Als leidinggevende bij overheden, op gebied mobiliteit (Lelystad, Deventer en ‘s-Hertogenbosch) en daarnaast met bijna 25 jaar praktijkervaring als zelfstandig adviseur.

In de civiele techniek leer je zoeken naar die ene, beste oplossing. En die maak je vervolgens. Voor een betonbalk kan dat. Maar in de verkeerskunde ligt dat toch even anders. Met mechanistisch denken kom je er niet, verkeer is lang niet altijd even maakbaar.
Bedrijfskunde leert iets anders. Er zijn meerdere oplossingen. Sommige oplossingen zijn goed, andere bijna perfect maar er zijn ook minder goede. oordeelsvorming over 'wat goed of slecht is', is dus afhankelijk van het gekozen perspectief. Is het gekozen perspectief besluitvorming, recht, beleving, strategische belangen, vakinhoud of vanuit efficiency?

Die verschillende perspectieven kunnen onderling strijdig zijn. Ieder perspectief heeft zijn eigen waarheid. Het gedicht van
John Godfrey Saxe (1816- 1887) over 6 blinden en een olifant illustreert dat meesterlijk.

Dat vraagt associëren en relativeren… maar dat is vrijblijvend zonder eigen visie en kritisch vermogen.