Als gerechtelijk of partijdeskundige verkeer
Adriaan Walraad is bij LDM van politie en bij het LRGD (onder nummer D0408) geregistreerd als deskundige voor verkeer, vervoer, mobiliteit en RO.

Iedereen is ervaringsdeskundige verkeer. Maar als het er echt op aan komt, dan is verkeerskunde toch echt een expertise. Niet iedereen kan cijfers van een verkeersmodel of een stroefheidsmeting interpreteren. Of de verkeerstechniek beoordelen. Of de achterliggende belangen bij verkeersbeleid analyseren.

Doordat verkeer een samengesteld systeem is, is het doorgaans al gauw een complex onderwerp. Walraad kan die complexiteit tot de essentie terugbrengen en kan die essentie vervolgens concreet en helder uitleggen. Voor een rechtbank, maar ook voor een partij in een geschil of een rechtsbijstandsverzekering.

Soms vinden juristen het lastig om te juiste expertise in te schakelen: een verkeerskundige of een ongevallenanalist.
Deze pagina helpt u verder.

Gedegen deskundigheid
De verkeerskundige kennis en ervaring van Adriaan Walraad is op verschillende manieren geborgd. Allereerst is er een degelijke basis in kennis en opleiding. Een dubbele academische titel: civiele techniek en bedrijfskunde. Daarnaast is Adriaan Walraad gerechtsdeskundige en gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor. Dat levert een uniek profiel op. Adriaan Walraad is geregistreerd bij LRGD en bij LDM als deskundige. Daarnaast is Walraad onderdeel van de flexibele schil van StAB, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Hier vindt u een link naar de verklaring omtrent gedrag.

Walraad is ook sterk in kennis overdragen. Hij heeft de HBO-opleiding RO/mobiliteit voor Windesheim Flevoland ontwikkeld. Het is een geaccrediteerde opleiding die vanaf het begin het kwaliteitszegel topopleiding, een topnotering bij Elseviers en de hoge studentwaardering heeft behaald. Walraad heeft ook mooie resultaten geboekt met trainingen voor vakgenoten, onder andere over ongevalsanalyse-software van VIA en over verkeersveiligheid voor CROW. Walraad verzorgde eerder ook een training voor StAB over verkeer. Hij levert ook bijdragen aan landelijke congressen en schrijft regelmatig vakpublicaties en blogs. Walraad is ook voorzitter van het IVO (Intergemeentelijk VerkeersOverleg) van het GNMI (Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur).
Walraad put daarbij uit een schat aan ervaring, als leidinggevende bij overheden (Lelystad, Deventer en ‘s-Hertogenbosch) en daarnaast bijna 25 jaar praktijkervaring als zelfstandig adviseur.
Klanten zijn divers: rechtbanken, juristen, rechtsbijstandsverzekeringen en StAB.

Een overzicht van werkzaamheden
Deskundigenrapporten met juridische achtergrond (niet herleidbaar gemaakt), zoals:
  • Uitwerking benodigde maatvoering van erfdienstbaarheid, voor rechtbank
  • Stroefheid van verharding van een rotonde, voor een rechtsbijstandverzekering
  • Beschrijving van de gevolgen voor bereikbaarheid van wegreconstructie, voor een ondernemer
  • Beschrijving minimale breedte van een weg voor verkeerstechnisch functioneren, voor een particulier
  • Aansprakelijkheid letselschade op tijdelijk fietspad, voor een rechtsbijstandverzekering
  • inschatting kansen aansprakelijkheidsstelling wegbeheerder voor ongeval, voor particulier
  • Onderbouwing van verkeersaspecten in schadeclaim voor een projectontwikkelaar
  • Verkeerstechnisch ontwerp en voorrang, voor partij
Desgewenst kan een vraag in samenwerking met een LRGD-ongevallenanalist opgepakt worden.

In de eerste helft van 2021 heeft Walraad een tiental adviezen geschreven, twee zaken geweigerd en nog een aantal partijen in de goede richting geholpen.

Onafhankelijkheid
Walraad Verkeersadvisering is een integer en onafhankelijk adviesbureau. Alle aandelen van Walraad Verkeersadvisering BV zijn in bezit van Adriaan Walraad.

Deskundigenrapport of argumentatie
Vraag gerust of Walraad vrij staat ten opzichten van partijen als er sprake is van een geschil. Of bespreek de mogelijkheden om een vakinhoudelijke argumentatie of onderbouwing in een geschil.