Privacy statement

Geen eigen data inzameling
Contactgegevens van opdrachtgevers en -nemers worden voor essentiële administratieve doelen bewaard. Walraad Verkeersadvisering maakt gebruik van openbare online informatie, zoals Linkedin. Verder zamelt Walraad Verkeersadvisering BV zelf geen data over personen in.

Persoonsgegevens door derden ingezameld
Soms worden er persoonsgegevens van derden -bijvoorbeeld als onderdeel van een dossier- opgestuurd. Dit is veelal door een opdrachtgever van Walraad Verkeersadvisering BV. In dat geval is Walraad Verkeersadvisering verwerker van persoonsgegevens, immers er worden persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere organisatie. Walraad Verkeersadvisering BV gebruikt deze persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden. Als verwerker van persoonsgegevens werkt Walraad Verkeersadvisering BV in opdracht van, maar nooit onder het rechtstreeks gezag van de opdrachtgever. Door het toesturen van persoonsgegevens door opdrachtgever, garandeert opdrachtgever dat derden akkoord zijn met verwerking van hun persoonsgegevens. Dit wordt vastgelegd. De opdrachtgever vrijwaart Walraad Verkeersadvisering BV voor elke aansprakelijkheidsstelling met betrekking tot deze persoonsgegevens.

Verplichtingen Walraad Verkeersadvisering BV
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Walraad Verkeersadvisering BV een aantal specifieke verplichtingen, waaronder:
  • Walraad Verkeersadvisering vraagt de opdrachtgever of deze kan verantwoorden dat Walraad Verkeersadvisering de persoonsgegevens mag verwerken en op welke manier.
  • Walraad verkeersadvisering houdt zich aan de instructies, zoals Walraad Verkeersadivisering BV die krijgt van de opdrachtgever voor het verwerken van de persoonsgegevens, tenzij deze instructies in strijd zijn met de wet.
  • Walraad Verkeersadvisering stelt nooit gegevens beschikbaar aan derden of subverwerkers; dit loopt altijd via opdrachtgever.
  • Walraad Verkeersadvisering beveiligt de persoonsgegevens.
  • Walraad Verkeersadvisering informeert opdrachtgever zodra er vermoeden of zicht is op een datalek.

Vergeten worden
Zowel opdrachtgevers, hun klanten als anderen kunnen vragen om vergeten te worden. Dat kan door een mail - met daarin verzoek om zijn of haar gegevens te verwijderen - te sturen naar
walraad@walraad.nl.