Handboek verkeersveiligheid
(CROW publicatie 261) / Road safety maual (CROW Proceeding 26)

Stel je voor: een handboek over verkeersveiligheid, als het woudlopers-handboek van Kwik, Kwek en Kwak. Een boek met alle kennis. Met dat idee is het Handboek verkeersveiligheid ontstaan.

Dan aan het werk: werf eerst budgetten en netwerk vervolgens alle organisaties -die aan verkeersveiligheid werken in Nederland- bij elkaar. Schrijf met elkaar 550 pagina’s over alle facetten van verkeersveiligheid en zorg daarbij voor de inhoudelijke redactie. Daar mag je best trots op zijn. Oktober 2008 was het gereed: het Handboek Verkeersveiligheid. Hieronder de foto van het decharche-diner van de (overigens op de foto niet voltallige) werkgroep en stuurgroep.


Het is mooi als het Handboek Verkeersveiligheid bij het CROW gepubliceerd wordt en het is nog mooier als de publicatie ook meteen in het Engels vertaald wordt.
In 2016 heeft Walraad Verkeersadvisering samen met SWOV het handboek geactualiseerd voor KpVV/ CROW.