TU Delft Civiele Techniek

De studie in delft heeft al alle kenmerken in zich van de verdere carrière.
Met twee examens –aanvullend op het gangbare ingenieursexamen– en dispuutactiviteiten en vele studiereizen is de studie in een breed perspectief komen te staan.
Het afstudeerproject leverde zowel academische als toegepaste kennis op, waardoor het project voor verschillende organisaties waardevol was: voor de SWOV, voor de vakgroep veiligheidskunde van de TU Delft, maar ook voor de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Dat leverde het hoogste afstudeercijfer van de vakgroep verkeer dat jaar op: een 8,5.
Detail: mijn presentatie was state-of-the-art, met een lcd-projector. Die legde je toen nog op de overheadprojector. Nog een ander aardig detail: bij mijn diploma-uitreiking ben ik gebracht door auto en chauffeur van HID Paul Hamelynck. Arrive in style!