Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere verklaart hierbij dat de heer Adriaan Walraad, geboren op 29 januari 1986 en momenteel wonende aan Distelvlinderberm 88, 3994 WT te Houten, van 13 augustus 2012 tot medio april 2015 bij de hogeschool in dienst is geweest als Coördinator/docent bij de opleiding Mobiliteit voor gemiddeld 0,75 fte. Vanaf medio april 2015 is hij binnen de hogeschool de functie van vakdocent voor de opleiding Mobiliteit gaan vervullen.

Dhr. Walraad heeft zijn werkzaamheden als Coördinator voor de hogeschool in de betreffende periode met toewijding en naar tevredenheid uitgevoerd.

De coördinerende taken die de heer Walraad verrichtte, waren in het bijzonder het ontwikkelen van een evenwichtig (in termen van people, planet, profit) studieprogramma. De opleiding is in 2014 geaccrediteerd met goed (standaard 1) en voldoende/goed (standaard 2) resultaat. Er staat een efficiënt, goed gemotiveerd en hoogwaardig docententeam. In de werkveld advies commissie zit een afspiegeling uit de regio en landelijke kopstukken uit de verkeerswereld. De opleiding functioneert als een netwerkorganisatie en er worden jaarlijks ca 80 gasten voor gastcollege of comakerconsult verwelkomd. Het gaat daarbij om specialisten, bestuurders en projectleiders.

De eerste jaren in haar bestaan heeft de nieuwe opleiding mobiliteit reeds goede beoordelingen ontvangen: uitstekende scores bij Elseviers beste studies (topscore), studiekeuzegids 123 ( kwaliteitszegel topopleiding 2015) en een studenttevredenheid van 4.4 op een vijfpuntsschaal bij de NSE nationale studenten enquete in 2014. Door een geïntegreerde aanpak met sociale media (twitter 1000+) staat Mobiliteit met Klout Score op gelijk niveau met de verschillende vakplatforms. De opleiding groeit de eerste drie jaar jaarlijks met 50% (verwachting 2015: 20 eerstejaars) en de studie uitval is gering.Almere, 18 mei 2015

Dr. Ir. M.H.C. (Rien) Komen
Directeur Windesheim Flevoland