Adriaan heeft meer dan 10 jaar bij de opleiding Mobiliteit (eerst: Verkeerskunde) van Windesheim Almere gewerkt. Hij heeft als betrokkene van het eerste uur de opleiding ontwikkeld, neergezet en opgebouwd tot wat het nu is; een opleiding die door studenten en het werkveld enorm wordt gewaardeerd. Vanaf de eerst mogelijke ‘keuring’ heeft de opleiding het predikaat topopleiding en dat is voor een significant deel Adriaans verdienste. In de eerste jaren heeft hij de opleiding met het docententeam van toen neergezet waarbij het belangrijkste uitgangspunt altijd was: wat heeft het werkveld nodig aan young professionals in de toekomst. De opleiding is daardoor goed gericht op het werkveld en het werkveld is enorm betrokken bij het opleiden van onze studenten.
In het tweede deel van zijn dienstverband bij ons is Adriaan de grootste inspirator voor onze studenten; door 4 dagen in de praktijk te werken en 1 dag bij ons wist Adriaan altijd op vrijdag onze studenten te inspireren met verhalen uit de echte praktijk, waardoor de theorie tot leven komt. Ook is Adriaan een enorm prettig persoon om mee te werken ook een inspirator voor collega’s en persoonlijk waardeer ik enorm onze gesprekken op vrijdagochtend voor de colleges startten; met de voeten op het bureau en een kopje koffie de staat van en innovaties in het vakgebied doornemen.  


23 juni 2023

Thijs Homan
Afdelingshoofd TechnologyVan maart 2021 tot en met maart 2022 heeft Adriaan Walraad bij de gemeente Oegstgeest de functie van Senior beleidsmedewerker Verkeer bekleed. Als wethouder verkeer heb ik in die periode Adriaan van dichtbij meegemaakt. In dat ene jaar heeft Adriaan veel bewerkstelligd. Hij heeft de achterstanden op kleine zaken zoals laadpaalvergunningen weggewerkt. Kleine zaken met grote gevolgen, zowel politiek als bestuurlijk, als deze niet tijdig en adequaat behandeld worden. Adriaan is zeer “hands on” waarbij hij niet schroomt even ter plaatse te gaan kijken. Tevens heeft hij laten zien deskundig advies te kunnen geven op grotere verkeersonderwerpen zoals herinrichting van wegen en kruispunten. Ook op organisatorisch gebied heeft hij zich niet onbetuigd gelaten door de afdeling weer op orde te krijgen met het herstellen van de interne en externe overlegstructuren en de vaste bezetting op orde te krijgen. Last but not least zorgde Adriaan voor heldere en inhoudelijke goede annotaties ten behoeve van de regionale verkeersoverleggen in Holland-Rijnlandverband.
 
Behalve breed inzetbaar en in staat te zijn veel totaal verschillende dingen naast elkaar te doen, komt Adriaan zijn afspraken na en is zorgvuldig. Verder is Adriaan gewoon iemand waar het prettig werken mee is. Het is dan ook spijtig dat we Adriaan niet langer aan de gemeente Oegstgeest hebben kunnen binden.
 
4 april 2022

Matthijs Huizing
Wethouder Oegstgeest

Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere verklaart hierbij dat de heer Adriaan Walraad, geboren op 29 januari 1986 en momenteel wonende aan Distelvlinderberm 88, 3994 WT te Houten, van 13 augustus 2012 tot medio april 2015 bij de hogeschool in dienst is geweest als Coördinator/docent bij de opleiding Mobiliteit voor gemiddeld 0,75 fte. Vanaf medio april 2015 is hij binnen de hogeschool de functie van vakdocent voor de opleiding Mobiliteit gaan vervullen.

Dhr. Walraad heeft zijn werkzaamheden als Coördinator voor de hogeschool in de betreffende periode met toewijding en naar tevredenheid uitgevoerd.

De coördinerende taken die de heer Walraad verrichtte, waren in het bijzonder het ontwikkelen van een evenwichtig (in termen van people, planet, profit) studieprogramma. De opleiding is in 2014 geaccrediteerd met goed (standaard 1) en voldoende/goed (standaard 2) resultaat. Er staat een efficiënt, goed gemotiveerd en hoogwaardig docententeam. In de werkveld advies commissie zit een afspiegeling uit de regio en landelijke kopstukken uit de verkeerswereld. De opleiding functioneert als een netwerkorganisatie en er worden jaarlijks ca 80 gasten voor gastcollege of comakerconsult verwelkomd. Het gaat daarbij om specialisten, bestuurders en projectleiders.

De eerste jaren in haar bestaan heeft de nieuwe opleiding mobiliteit reeds goede beoordelingen ontvangen: uitstekende scores bij Elseviers beste studies (topscore), studiekeuzegids 123 ( kwaliteitszegel topopleiding 2015) en een studenttevredenheid van 4.4 op een vijfpuntsschaal bij de NSE nationale studenten enquete in 2014. Door een geïntegreerde aanpak met sociale media (twitter 1000+) staat Mobiliteit met Klout Score op gelijk niveau met de verschillende vakplatforms. De opleiding groeit de eerste drie jaar jaarlijks met 50% (verwachting 2015: 20 eerstejaars) en de studie uitval is gering.

Almere, 18 mei 2015

Dr. Ir. M.H.C. (Rien) Komen
Directeur Windesheim Flevoland