Als beïnvloeder van beleving
- en daarmee van verkeersgedrag


Wat bepaalt eigenlijk verkeersgedrag en tevredenheid over verkeer?
....verkeer gaat toch over auto’s, snelheid, asfalt, beton, verkeersborden en witte strepen...en daarnaast over objectieve zaken zoals reizigerskilometers en reistijd?
...of gaat vervoer over wat verkeersdeelnemers ermee willen en kunnen? Over het slim organiseren van reizen? Over rechtvaardigheid en de economische waarde van de reis?
...of gaat mobiliteit over de beleving van de verplaatsing en over de waarde die we eraan hechten? Over hoe mensen invulling geven aan hun leven?
In verkeer, vervoer en mobiliteit gaat het over alledrie... maar de beleving en waarde zijn uiteindelijk doorslaggevend voor gedrag en tevredenheid.

Beleving hoeft niet iets te zijn wat je overkomt. Beleving kan je maken en sturen. Beleving kan je goed meten. Beleving heeft waarde. En beleving bepaalt gedrag: zowel vermijdend gedrag als het vertoonde gedrag.

Walraad is de eerste die pre-suasion introduceerde in de verkeerswereld in Nederland. Zet mensen klaar voor gedragsbe
ïnvloeding- eigenlijk heel logisch toch? Gedragsbeïnvloeding wordt daardoor een stuk effectiever.